Onze methode: hoe gaan wij te werk?

Stel je voor, een scholier wil een studie kiezen en twijfelt over een bepaalde opleiding in een bepaalde stad. Jij kent daar toevallig een student. Wat doe je dan? Je zegt: bel hem/haar even, dan kun je vragen of de opleiding bevalt.

Studenten
Eigenlijk doen wij precies hetzelfde. Alleen vragen wij niet één enkele student die we toevallig kennen, maar maken wij gebruik van de antwoorden die bijna 300.000 studenten van hogescholen en universiteiten geven in de Nationale Studenten Enquête. Zij vertellen wat ze vinden van het onderwijs, de docenten, de faciliteiten en nog veel meer.

Dat is een geweldige bron van informatie. Wat zou je vragen als je zoveel studenten kon opbellen? Misschien wel wat ze van het onderwijs vinden, of hun docenten kennis van zaken hebben, hoe de sfeer is, enzovoorts. Maar de NSE vraagt nog veel meer en lang niet alle vragen zijn even belangrijk. Daarom kiezen wij kernonderwerpen, die we in onze eigen scores verwerken. Om die reden komen onze scores niet volledig overeen met die van de NSE zelf.

Waar we voor het mbo voorheen gegevens uit de JOB-monitor gebruikten, kunnen we dat vanaf heden helaas niet meer doen. JOB MBO heeft besloten deze gegevens niet meer met ons te delen, vanwege kritiek van een aantal ROC’s op onze vergelijkende methode. Meer hierover lees je hier of in het artikel ‘Een Keuzegids zonder kwaliteitsvergelijking’ in de Keuzegids mbo (vanaf editie 2023).

Kans op diploma
Daarnaast willen we onder meer weten hoeveel studenten voortijdig met hun opleiding stoppen. Want wat heb je aan een goede opleiding als je de eindstreep niet haalt? Daarvoor gebruiken we gegevens van de Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen over studiesucces. Voor het mbo halen we deze gegevens uit het bestand ‘Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo’, dat wordt verstrekt door DUO/OCW en de MBO Raad.

Baan
Wil je weten of een opleiding tot een goede baan en een mooi salaris leidt? Wij ook. Daarvoor gebruiken we de kennis en inzichten van onderzoeksbureau ROA, dat de arbeidsmarkt van afgestudeerden in kaart brengt.

Details
Hoe we het precies doen? Zie voor details per gids de pagina’s hieronder.

Voor de instellingen zelf
Zie ook ons aanbod van gedetailleerde benchmarkrapporten voor opleidingen! Daarin analyseren wij voor u hoe uw opleiding presteert ten opzichte van andere opleidingen.

Bonustips
Er zijn nog meer handige websites voor studiekiezers, waar wij zelf ook wel eens op kijken. Klik hier voor een lijst met tips!

Methodiek