Onze methode: hoe gaan wij te werk?

Stel je voor, een scholier wil een studie kiezen en twijfelt over een bepaalde opleiding in een bepaalde stad. Jij kent daar toevallig een student. Wat doe je dan? Je zegt: bel hem/haar even, dan kun je vragen of de opleiding bevalt.

Studenten
Eigenlijk doen wij precies hetzelfde. Alleen vragen wij niet één enkele student die we toevallig kennen, maar maken wij gebruik van de antwoorden die bijna 300 duizend studenten van hogescholen en universiteiten geven in de Nationale Studenten Enquête en eveneens bijna 300 duizend mbo-studenten in de JOB-monitor. Zij vertellen wat ze vinden van het onderwijs, de docenten, de faciliteiten en nog veel meer.

Dat is een geweldige bron van informatie. Wat zou je vragen als je 300 duizend studenten kon opbellen? Misschien wel wat ze van het onderwijs vinden, of hun docenten kennis van zaken hebben, of de gebouwen en ict in orde zijn enzovoorts. Maar de NSE en de JOB-monitor vragen nog veel meer en lang niet alle vragen zijn even belangrijk. Daarom kiezen wij tien kernonderwerpen die we in onze eigen scores verwerken. (Om die reden komen onze scores niet volledig overeen met die van de NSE zelf.)

Deskundigen
Wat deskundigen van een opleiding vinden, is ook interessant. Daarvoor kijken we naar het oordeel van kwaliteitsbewaker NVAO, die alle hbo- en wo-opleidingen van Nederland een stempel van goedkeuring geeft. Dat gebeurt in principe elke zes jaar.

Kans op diploma
Daarnaast willen we onder meer weten hoeveel studenten voortijdig met hun opleiding stoppen. Want wat heb je aan een goede opleiding als je de eindstreep niet haalt? Daarvoor gebruiken we gegevens van universiteitenvereniging VSNU en Vereniging Hogescholen over studiesucces. In het mbo halen we deze gegevens uit de JOB-monitor.

Baan
Wil je weten of een opleiding tot een goede baan en een mooi salaris leidt? Wij ook. Daarvoor gebruiken we de kennis en inzichten van onderzoeksbureau ROA, dat de arbeidsmarkt van afgestudeerden in kaart brengt.

Details
Hoe we het precies doen? Zie voor details per gids de pagina’s hieronder.

Voor de opleidingen zelf
NB: zie ook ons aanbod van gedetailleerde benchmarkrapporten voor opleidingen! Daarin analyseren wij voor u hoe uw opleiding presteert ten opzichte van andere opleidingen.

Bonustips
Er zijn nog meer handige websites voor studiekiezers, waar wij zelf ook wel eens op kijken. Klik hier voor een lijst met tips!

Methodiek