Over Keuzegids

Alle opleidingen getest: actueel en kritisch

Keuzegids is de enige echt onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. Wij maken gidsen voor alle vier de Nederlandse onderwijsniveaus: mbo, hbo, universitaire bachelors en masters. Keuzegids is op het gebied van studiekeuze een gezaghebbende naam. Iedereen die een vervolgopleiding kiest, of helpt bij die keuze, vindt in de Keuzegidsen een deskundige en prettige hulp.

Geschiedenis

De Keuzegids-reeks wordt uitgegeven door Keuzegids B.V. Dit is een zelfstandig en onafhankelijk bureau in Leiden, met als missie om informatie te verzamelen die kritische (kwaliteits)vergelijking van opleidingen mogelijk maakt. Wij doen dit zowel voor aanstaande studenten als voor opleidingen zelf – die we dan dus een spiegel voorhouden.

Keuzegids vindt haar oorsprong in de Stichting Hoger Onderwijs Persbureau (HOP), in 1988 opgericht als een soort ANP voor universiteits- en hogeschoolbladen. In die periode vonden voor het eerst openbare kwaliteitsonderzoeken plaats bij universitaire en hbo-opleidingen. De rapporten van deze visitaties werden bij het HOP uitgespeeld, wat resulteerde in de eerste ranglijstjes van sterke en zwakke opleidingen per discipline. De lijsten werden een tijdschrift, jaarboek en uiteindelijk Keuzegidsen met een online omgeving.

Keuzegids bestaat al meer dan 30 jaar. En het team dat de Keuzegidsen maakt, was ruim 19 jaar een onderdeel van de Stichting HOP. Sinds 2011 zijn beide organisaties (persbureau en informatiecentrum) echter verzelfstandigd en is Keuzegids een aparte B.V., gevestigd in Leiden. De collega’s van het HOP zijn nu gevestigd in Amsterdam.