Onafhankelijke vergelijking mbo's in gevaar

Studiekeuze vmbo-leerlingen niet langer op basis van kwaliteit

15 september 2022 – Voor aankomende mbo-studenten is het niet langer vanzelfsprekend dat zij vooraf inzicht krijgen in de kwaliteit van de opleiding die zij overwegen. Een aantal grote ROC’s heeft ervoor gekozen niet meer mee te werken aan de JOB-monitor, de tweejaarlijkse enquête over de kwaliteit van het mbo-onderwijs. Dat betekent dat vmbo-leerlingen niet langer een studiekeuze kunnen maken op basis van de (onafhankelijk beoordeelde) kwaliteit van de mbo’s in hun regio. Tot dit jaar maakte Keuzegids gebruik van de studentenoordelen van de JOB-monitor. Vanaf 2023 vervallen deze bij de kwalitatieve vergelijking van mbo-opleidingen in Nederland.

De JOB-monitor meet elke twee jaar wat studenten vinden van hun mbo-opleiding en -instelling. In een uitgebreide enquête met vragen over onder meer onderwijs, lesmateriaal en omgeving van hun opleiding geven honderdduizenden studenten hun mening over het onderwijs. De Keuzegids mbo gebruikt deze data vervolgens om, samen de prestatiecijfers, mbo’s af te zetten tegen het landelijk gemiddelde. Op die manier kunnen aankomende studenten op een objectieve manier zien welke onderdelen de opleiding van hun keuze gemiddeld, bovengemiddeld of ondergemiddeld scoort.

Dit jaar heeft JOB MBO echter besloten de gegevens niet langer aan de Keuzegids te verstrekken, omdat enkele ROC’s niet achter het idee van vergelijking staan en daarom niet meer mee willen werken aan de JOB-monitor. Dat betekent dat de studentenoordelen, één van de belangrijkste graadmeters van de kwaliteit van een opleiding, niet meegenomen kunnen worden in de kwalitatieve vergelijking van mbo-opleidingen in Nederland.

Studentenoordelen
“Het feit dat mbo-instellingen zelf kunnen beslissen of zij wel of niet meedoen aan de JOB-monitor, is eigenlijk al bijzonder te noemen. Voor hbo-scholen en universiteiten is deelname aan de jaarlijkse NSE, Nationale Studenten Enquête, namelijk verplicht. De overheid acht het voor de kwaliteit van ons onderwijs noodzakelijk dat er inzage in studenttevredenheid wordt gegeven. Zij zijn immers de beste beoordelaars van de kwaliteit van een opleiding, omdat zij deze nú volgen. Een klein beetje gezonde concurrentie tussen scholen komt de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede. In dat licht is het vreemd dat die inzage niet verplicht is voor mbo’s, waar immers de meeste studenten onderwijs volgen. Dit sluit bovendien aan bij de huidige aandacht voor de emancipatie van het mbo”, reageert Julia van Steennis, redacteur van Keuzegids, op het besluit van de ROC’s.

Kansengelijkheid
De medewerking aan de JOB-monitor en transparantie over de enquêteresultaten is niet alleen belangrijk voor inzage in de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook voor de kansengelijkheid van Nederlandse jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren met een minder kansrijke achtergrond vaak minder toegang hebben tot goede, onafhankelijke informatie over vervolgopleidingen. Van Steennis: “Het studiekeuzemoment is een van de momenten in de schoolloopbaan waarop kansenongelijkheid het meest tot uiting komt. Des te belangrijker is het om informatie over de kwaliteit van de scholen en hun opleidingen wél voor alle jongeren beschikbaar te maken, zodat zij een gefundeerde beslissing kunnen nemen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het hbo en wo, maar juist ook voor het mbo.”

Keuzegids
De Keuzegids mbo 2023 wordt in januari 2023 gepubliceerd en bevat instroom- en prestatiecijfers en arbeidsmarktgegevens voor mbo-opleidingen in Nederland. Bovendien bevat de Keuzegids mbo het complete opleidingenoverzicht van het mbo. Keuzegids overweegt momenteel om zelf een enquête uit te zetten onder mbo-studenten.

Meer nieuws

 • 21 Mar 2024
  Masters

  Excellente beoordeling masters vooral binnen economie & bedrijf

  21 maart 2024 – Excellente masters zijn voornamelijk te vinden in het vakgebied economie & bedrijf. Dat blijkt uit de Keuzegids masters 2024. In totaal zijn maar liefst 17 opleidingen door studenten…

 • 01 Feb 2024
  Mbo

  Vooral voortijdig schoolverlaters in ICT, verkoop mobiliteitsbranche en vervoer

  1 februari 2024 – De mbo-opleidingen met de hoogste aantallen voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn opleidingen in ICT, verkoop mobiliteitsbranche en vervoer. Dit blijkt uit cijfers van de nieuwe Keuzegids mbo. De meest…

 • 30 Nov 2023
  Universiteiten

  Internationalisering in het wo neemt verder toe

  30 november 2023 – In het studiejaar 2024-2025 zal bijna de helft van de universitaire bachelors Engelstalig zijn. Daarnaast nemen internationale studenten inmiddels een derde van de beschikbare plekken in bij fixusopleidingen.…

Naar nieuws