Persbericht Keuzegids: elk jaar 7000 studenten weg na bachelor

Keuzegids: elk jaar 7000 studenten weg na bachelor

28 februari 2019 – Elk jaar reiken de Nederlandse universiteiten zo’n 36 duizend bachelordiploma’s uit, maar waar blijven die studenten? Lang niet allemaal beginnen ze hier aan een master. Eén op de vijf verdwijnt, ziet de Keuzegids.

Het valt nauwelijks op, omdat er steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland komen. Maar een beetje gek is het wel: studenten die hier hun bachelor afronden, beginnen lang niet allemaal aan een master. Dat ontdekte de redactie bij onderzoek voor de Keuzegids Masters 2019, die volgende week verschijnt.

Het gat is steeds zo’n zevenduizend studenten. Een deel van deze studenten gaat over de grens een master volgen. Een ander deel kwam misschien uit het buitenland hierheen voor de bachelor en gaat nu voor een master weer terug.

Maar naar onze schatting (zie verderop) gaat de helft van deze studenten gewoon niet door. Zij stoppen met studeren na het universitaire bachelordiploma. Het zou zelfs kunnen dat deze studenten niet mogen beginnen aan de master van hun keuze: veel masteropleidingen selecteren aan de poort.

Hoe dan ook gaat er dus talent verloren dat verder tot wasdom had kunnen komen in een goede masteropleiding. Het onderstreept hoe belangrijk het is dat bachelorstudenten goed nadenken over hun vervolgopleiding, alleen al om enthousiast te raken over doorstuderen. Dan gaan ze het misschien ook echt doen.

Per universiteit…
Er zijn verschillen per universiteit. Hoeveel bachelordiploma’s reiken de universiteiten uit en hoeveel masterstudenten (die in Nederland een wo-bachelor hebben behaald) krijgen ze ervoor terug? Groningen, Utrecht, Maastricht en Leiden boeken een ‘verlies’ tussen de 1000 en 1400 studenten. Alleen de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University maken een klein beetje ‘winst’.

… en studierichting
Juristen gaan over het algemeen gewoon doorstuderen, blijkt uit de cijfers. Ook de sector economie lijkt nergens last van te hebben, al was het maar omdat studenten uit andere richtingen soms overstappen naar een economische op

leiding. Maar het is wat moeilijk in te schatten, omdat 2500 studenten van ‘sectoroverstijgende’ bacheloropleidingen zich verdelen over allerlei richtingen in de masters – en wie weet gaan ze ook iets vaker naar het buitenland, bijvoorbeeld na een university college.

Hoe groot is het ‘lek’ precies?
Bij de overgang van bachelor naar master lijkt talent verloren te gaan, maar om hoeveel studenten gaat het? En hoeveel studeren er gewoon elders verder? We kunnen een grove schatting maken met cijfers van DUO, Nuffic en universiteitenvereniging VSNU.

Zo’n tienduizend studenten gebruiken hun studiefinanciering in het buitenland (tegenwoordig alleen nog maar een lening). Pakweg 3000 daarvan doen dat voor een master. Maar let wel, dat kan ook een vervolg zijn op de bachelor die ze daar hebben gevolgd. (Denk aan studenten geneeskunde of diergeneeskunde in België.) Je kunt die 3000 niet helemaal van de 7000 aftrekken.

En de buitenlandse bachelors met heimwee die weer in eigen land gaan studeren? Enkele jaren geleden was ongeveer een op acht eerstejaars wo-bachelorstudenten in Nederland uit het buitenland hierheen gekomen. Dat zou betekenen dat er vorig jaar zo’n 4500 internationale wo-bachelorstudenten afstudeerden.

Maar die gaan niet allemaal weg. In het jaar na diplomering blijft ongeveer de helft van de internationale studenten in Nederland, blijkt uit cijfers van Nuffic (inclusief doorstuderen). En zelfs als ze hier uit het onderwijs verdwijnen, betekent het niet dat ze in hun thuisland verdergaan. Bovendien is het aantal ‘verdwenen’ studenten tamelijk constant: dat groeit niet met het aantal internationale bachelorstudenten mee.

Misschien kun je met plussen en minnen de helft van het gat verklaren. Dan blijft er een ‘verlies’ over van 3,5 duizend studenten die na de wo-bachelor niet meer doorstuderen. Jaar in, jaar uit. Misschien haken ze later alsnog aan via deeltijdonderwijs, maar voorlopig dus niet.

Leenstelsel?

Heeft het afschaffen van de basisbeurs er misschien iets mee te maken? Is het soms te duur om een master te doen? Het zou kunnen, maar uit de cijfers blijkt het niet echt. De komst van het leenstelsel bracht weinig verandering.

Keuzegids verschijnt al snel
De Keuzegids Masters 2019 verschijnt 5 maart. De gids biedt een overzicht van alle masteropleidingen in Nederland met een beoordeling van de kwaliteit en cijfers over de arbeidsmarkt. Ook staat er een toelichting per vakgebied en vermelden we van elke master hoeveel internationale studenten er instromen.

Meer nieuws

 • 12 Mar 2020
  Internationalisering

  Masteropleidingen internationaler: steeds minder Nederlandstalige docenten

  12 maart 2020 – Al jaren stijgt niet alleen de instroom van buitenlandse masterstudenten, maar komt ook het wetenschappelijk personeel steeds vaker van buiten de landsgrenzen. Inmiddels wordt tweederde van de masteropleidingen…

 • 02 Mar 2020
  Keuzegids mbo 2020

  Nog steeds geen centrale database numerus fixus-opleidingen mbo

  2 maart 2020 – In januari 2019 concludeerde de Keuzegids dat mbo-studenten haast moeten maken met hun inschrijving, want steeds meer opleidingen hanteren een numerus fixus met het principe ‘wie het eerst…

 • 21 Jan 2020
  Keuzegids mbo 2020

  Rectificatie artikel ‘beste scholen’ Keuzegids Mbo 2020

  Na het ter perse gaan van de Keuzegids mbo 2020 zijn er nog enkele wijzigingen geweest. Deze betreffen voornamelijk het artikel ‘De beste scholen’. Normaliter beschrijven wij wijzigingen enkel op het erratumvel…

Naar nieuws