M/v-verschil in studiesucces niet eerder zo groot in hbo

Van de vrouwelijke hbo-studenten behaalt 58 procent binnen vijf jaar het diploma. Van de mannen in het hbo slaagt maar 40 procent daarin. In geen enkele hbo-sector doen ze het in dit opzicht beter dan vrouwen.

Mannelijke studenten aan kunstenopleidingen kunnen het nog een beetje bijbenen. Van hen heeft 63 procent na vijf jaar een diploma op zak, tegen 67 procent van de vrouwen. En in het ‘groene’ onderwijs en bij de lerarenopleidingen valt het ook nog mee. Maar in de sectoren bèta-techniek (15 procentpunt), economie (18,7), gezondheidszorg (20,5) en bij de sociale studies (28) zijn de verschillen het grootst.

Lichting 2012,
% diploma in 5 jaar kunst agro&food onderwijs bètatechniek economie gezondheid sociaal
Mannen 62,7 52,4 44,4 44,2 37,3 44,6 30,1
Vrouwen 66,9 60 52,2 58,9 56 65,1 57,8
Verschil m-v 4,2 7,6 7,8 14,7 18,7 20,5 27,7

© HOP, bron Vereniging Hogescholen

Bij de hbo-studenten die in 2000 begonnen, bedroeg het verschil in studiesucces tussen mannen en vrouwen ook al bijna 15 procentpunt. Maar het was niet eerder zo groot als bij de lichting 2012, namelijk 17,9 procentpunt.

% hbo-diploma in 2000 2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012
5 jaar/lichting
Mannen 49,6 50,5 47,3 42,8 39,9 40 40,2 40,3
Vrouwen 64,2 66,4 63,3 59,8 57,5 57,4 56,6 58,2
Verschil m-v 14,6 15,9 16 17 17,6 17,4 16,4 17,9

© HOP, bron Vereniging Hogescholen

Divers
Bovengenoemde percentages zijn gemiddelden. Het beeld per hogeschool is zeer divers. Bij de grote, multisectorale instellingen valt vooral Avans op, al jaren de beste hogeschool volgens de Keuzegids. Van de mannen die er in 2012 gingen studeren, behaalde de helft in vijf jaar het diploma tegen 67 procent van de vrouwen. Bij Inholland is die verhouding 46,9 om 29,6 procent.

Bij de zelfstandige pabo’s is het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst. De vrouwen doen het meestal prima, terwijl de mannen erg laag scoren. Zij hebben het niet altijd naar hun zin bij de pabo’s en vallen vaak al in het eerste jaar uit.

De enige hogeschool waar de mannen beter scoren dan de vrouwen is de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie. Bij deze hogeschool voor de kunsten is 86 procent van hen binnen vijf jaar klaar, tegen 76 procent van de vrouwelijke studenten.

Hogeschool Mannen 2012, diploma na 5 jaar Hogeschool Vrouwen 2012, diploma na 5 jaar
gerrit rietveld academie 85,7% gerrit rietveld academie 75,7%
hs. der kunsten den haag 68,3% hs. der kunsten den haag 70,2%
amsterdamse hs. voor de kunsten 67,7% driestar educatief 69,4%
design academy eindhoven 65,1% codarts, hs. voor de kunsten 69,2%
has hs. 64,6% design academy eindhoven 69,2%
codarts, hs. voor de kunsten 62,9% chr. hs. ede 68,8%
hs. voor de kunsten utrecht 57,% hz university of applied sciences 68,3%
artez 54,2% has hs. 68,1%
aeres hs. 53,1% hs. thomas more 67,4%
driestar educatief 50,% avans hs. 66,7%
avans hs. 49,6% hotelschool the hague 65,5%
chr. hs. ede 49,6% iselinge hs. 65,4%
zuyd hs. 47,8% nhtv internationale hs. breda 64,8%
hotelschool the hague 46,9% pedagogische hs. de kempel 64,3%
hz university of applied sciences 45,7% amsterdamse hs. voor de kunsten 64,2%
nhtv internationale hs. breda 45,6% hs. voor de kunsten utrecht 64,%
viaa-gereformeerde hs. 44,6% zuyd hs. 64,%
pedagogische hs. de kempel 42,9% artez 62,8%
fontys hs. 42,7% hanzehogeschool groningen 61,8%
hs. van hall larenstein 42,2% viaa-gereformeerde hs. 61,6%
stenden hs. 41,4% hs. van arnhem en nijmegen 60,9%
chr. hs. windesheim 41,2% kath. pabo zwolle 60,8%
saxion hs. 40,9% marnix academie 60,8%
Landelijk 40,3% stenden hs. 60,3%
hs. van arnhem en nijmegen 39,3% fontys hs. 59,9%
kath. pabo zwolle 37,9% saxion hs. 59,4%
hs. rotterdam 37,8% aeres hs. 58,7%
nhl hs. 36,8% Landelijk 58,2%
hs. van amsterdam 36,4% hs. ipabo amsterdam alkmaar 57,8%
hanzehogeschool groningen 36,1% hs. utrecht 56,9%
iselinge hs. 35,3% hs. leiden 56,1%
hs. utrecht 33,6% nhl hs. 54,6%
de haagse hs. 33,3% hs. van hall larenstein 54,1%
hs. leiden 32,9% hs. van amsterdam 52,6%
hs. inholland 29,6% chr. hs. windesheim 52,6%
marnix academie 20,9% hs. rotterdam 52,4%
hs. ipabo amsterdam alkmaar 20,% de haagse hs. 51,9%
hs. thomas more 20,% hs. inholland 46,9%

© HOP, bron Vereniging Hogescholen

© Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

 • 05 Nov 2019
  Hbo

  Gestreste student haalt gewoon diploma

  Barometer van studiestress Elk jaar vullen bijna 300.000 studenten de Nationale Studenten Enquête (NSE) in met oordelen over hun opleiding: wat vinden zij van hun docenten, de inhoud van de opleiding, de…

 • 30 Oct 2019
  Hbo

  Studiesucces lerarenopleidingen VO laag

  De cijfers zijn duidelijk: het is niet genoeg om studenten naar de lerarenopleiding te krijgen, ze moeten de studie ook nog succesvol afronden. Hoewel de instroom van de lerarenopleidingen de afgelopen drie…

 • 23 Sep 2019
  Hbo

  Nieuw! De Keuzegids hbo verschijnt op 30 oktober

  Wie door de gids bladert, valt het direct op: de Keuzegids is in het nieuw gestoken. Er is een kersvers logo en door de frisse vormgeving is het nog makkelijker om informatie…

Naar nieuws