Internationalisering in het wo neemt verder toe

30 november 2023 – In het studiejaar 2024-2025 zal bijna de helft van de universitaire bachelors Engelstalig zijn. Daarnaast nemen internationale studenten inmiddels een derde van de beschikbare plekken in bij fixusopleidingen. Op beide vlakken is er bovendien al meerdere jaren achtereen sprake van stijgende percentages. Dat blijkt uit analyses van de Keuzegids universiteiten 2024, die op donderdag 30 november verschijnt.

Veelbesproken onderwerp
Internationalisering in het hoger onderwijs was tijdens de verkiezingscampagne een belangrijk thema. Na de grote winsten van PVV en NSC bij de Tweede Kamerverkiezing, die beide de internationalisering van het hoger onderwijs willen terugdringen, is het een goed moment om in kaart te brengen hoe het ervoor staat met de internationalisering bij universiteiten. Bij de publicatie van de Keuzegids hbo 2024 deden we dit al voor het hbo.

Verengelsing van universitaire bachelors blijft toenemen
In de afgelopen jaren nam het aantal Engelstalige opleidingen gestaag toe. Volgend studiejaar is 47 procent van de universitaire bachelors Engelstalig, tegenover 43 procent in studiejaar 2021-2022. Van alle universitaire bachelors kan 34 procent uitsluitend in het Engels gevolgd worden; de overige 13 procent van deze opleidingen bieden naast het Engelstalige programma ook een Nederlandstalige variant aan. In relatieve cijfers zijn de meeste opleidingen met Engels als voertaal te vinden in de vakgebieden interdisciplinair, economie en bedrijf en techniek en ontwerp.

Internationale studenten bij fixusstudies
Ook het percentage internationale studenten bij opleidingen met een numerus fixus nam licht toe. Het gaat hier om opleidingen waar dus maar een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. In het studiejaar 2020-2021 was het percentage internationale studenten 28 procent, waarna het elk jaar iets toenam. In het huidig studiejaar is inmiddels 33 procent van de studenten internationaal. Dit betekent dat het aantal plekken voor Nederlandse studenten bij deze studies steeds iets afneemt.

Populaire studies bij internationale studenten
Relatief gezien is de populatie internationale studenten al jarenlang het hoogst bij opleidingen in internationaal en Europees recht in Groningen en Maastricht en bij interdisciplinaire bachelors als het university college in Amsterdam en digital society in Maastricht. Daarnaast zijn er bij grote bachelors in economie, communicatie en psychologie veel internationale studenten te vinden. Vooral de Universiteit Maastricht, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam trekken veel studenten van over de landsgrenzen.

Noten bij alle data in dit artikel
– De bron van de data over het aantal internationale studenten is Nuffic.
– Er is een verschil tussen ‘buitenlandse’ en ‘internationale’ studenten. Een Nederlandse student die in België of Duitsland op de middelbare school zat en zijn universitaire opleiding hier begint, telt als internationale student. Omgekeerd zijn er ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit die hier naar school zijn gegaan en hier blijven studeren – zij tellen niet als internationale studenten.

Keuzegids universiteiten 2024
De nieuwe Keuzegids universiteiten verschijnt op 30 november. Daarin staan nieuwe studentenoordelen, studiesuccescijfers, instroomgegevens en een geactualiseerd overzicht van alle universitaire bachelors. Ook zijn verschillen tussen de instellingen die dezelfde opleidingen aanbieden duidelijk in kaart gebracht en staan er arbeidsmarktgegevens in de gids.

Noot voor de redactie:
Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@keuzegids.nl of bellen naar 071-5231341.