Lichte stijging van internationalisering in het hbo

12 oktober 2023 – In studiejaar 2024-2025 zal er een lichte stijging te zien zijn van het aantal Engelstalige hbo-opleidingen. Daarnaast nam het aantal internationale studenten dat in studiejaar 2023-2024 werd toegelaten tot een fixusstudie iets toe. Op beide vlakken is er bovendien al meerdere jaren achtereen sprake van stijgende percentages. Daaruit concluderen we dat de internationalisering in het hbo nog geen halt is toegeroepen. Dat blijkt uit analyses van de Keuzegids hbo 2024, die op donderdag 12 oktober verschijnt.

Veelbesproken onderwerp
Internationalisering in het hoger onderwijs is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp in politiek en media. Naast de voordelen klinken er ook kritische geluiden. Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, vroeg vorig jaar aan instellingen voorlopig te stoppen met het actief werven van internationale studenten. Ook was de minister bezig met een plan tegen de verengelsing van het onderwijs. Nu het kabinet is gevallen, zal dit vraagstuk echter doorschuiven naar het volgende kabinet. Een goed moment om in kaart te brengen hoe het ervoor staat met de internationalisering bij hogescholen.

Verengelsing hbo blijft toenemen
In de afgelopen jaren nam het aantal Engelstalige opleidingen gestaag toe. Volgend studiejaar is 16 procent van de hbo-bachelors Engelstalig, tegenover een kleine 13 procent in studiejaar 2021-2022. Van alle hbo-bachelors kan 6 procent uitsluitend in het Engels gevolgd worden; de overige 10 procent van deze opleidingen bieden naast het Engelstalige programma ook een Nederlandstalige variant. De verengelsing van het onderwijs lijkt voorlopig dus nog geen halt toegeroepen.

Internationale studenten bij fixusstudies
Ook het percentage internationale studenten bij opleidingen met een numerus fixus nam licht toe. Het gaat hier om opleidingen waar dus maar een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. In het studiejaar 2020-2021 was het percentage internationale studenten iets minder dan 11 procent, waarna het elk jaar iets toenam. In het huidig studiejaar is inmiddels 13 procent van de studenten internationaal. Dit betekent dat het aantal plekken voor Nederlandse studenten bij deze studies steeds iets afneemt.

Populaire studies bij internationale studenten
Relatief gezien is de populatie internationale studenten al jarenlang het hoogst bij opleidingen in uitvoerende kunsten, zoals circuskunsten, dans en muziek bij onder andere Codarts, Fontys en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Als het om de hoogste absolute aantallen gaat, ziet het rijtje er net iets anders uit. Vooral Fontys, Hogeschool Rotterdam en De Haagse Hogeschool trekken veel studenten van over de landsgrenzen. Vreemd is het niet dat met name bij international business hoge aantallen internationale studenten te vinden zijn. Ook grote opleidingen als commerciële economie, hbo-rechten en hbo-ICT zijn populair.

Noten bij alle data in dit artikel
– De bron van de data over het aantal internationale studenten is Nuffic.

– Er is een verschil tussen ‘buitenlandse’ en ‘internationale’ studenten. Een Nederlandse student die in België of Duitsland op de middelbare school zat en zijn hbo-opleiding hier begint, telt als internationale student. Omgekeerd zijn er ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit die hier naar school zijn gegaan en hier blijven studeren – zij tellen niet als internationale studenten.

Keuzegids hbo 2024
De nieuwe Keuzegids hbo verschijnt op 12 oktober. Daarin staan nieuwe studentenoordelen, studiesuccescijfers, arbeidsmarktgegevens en een geactualiseerd overzicht van alle hbo-bachelors en associate degrees. Ook zijn verschillen tussen de instellingen die dezelfde opleidingen aanbieden duidelijk in kaart gebracht.

Noot voor de redactie:
Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@keuzegids.nl of bellen naar 071-5231341.