Niet acht, maar alle negen University Colleges in Nederland verdienen het stempel ‘topopleiding’. Dat blijkt uit een aangepaste ranglijst die de Keuzegids Universiteiten vandaag gepubliceerd heeft. Ook de top-drie van de UC’s is aangepast. Maastricht staat nu eerste, gevolgd door Utrecht en Den Haag – dat in de eerdere ranglijst nog bovenaan stond.

De aanpassing werd mogelijk toen de gidsredactie van twee instellingen nieuwe gegevens ontving die een uitsplitsing mogelijk maakte van verschillende locaties en varianten.

Voor de ranglijst die op 15 november verscheen, werden gegevens uit landelijke bestanden gebruikt. Daarin bleken de prestaties van de University Colleges in Utrecht, Middelburg en Maastricht niet helemaal zuiver te meten, omdat deze UC’s samen met een andere opleiding formeel één ongedeelde opleiding vormen. In Utrecht ging het om het ‘vrije’ programma Liberal Arts and Sciences dat minder kleinschalig en intensief is, en in Maastricht betrof dit het Maastricht Science Programme.

Naar aanleiding van discussie met studentenorganisaties heeft de gidsredactie vorige week met beide universiteiten overlegd om alsnog op basis van extra gegevens tot een aparte kwaliteitsmeting van de UC’s te kunnen komen. Dit bleek ten slotte binnen een week mogelijk. Aangepast zijn nu: survival 1e jaar (Utrecht, Middelburg en Maastricht) en studentenoordelen (Maastricht).

Bij de aanpassing van de ranglijsttabel heeft de redactie ook de instroomcijfers van drie UC’s kunnen aanpassen; bovendien is een aantal beschrijvende details geactualiseerd. En dat leidt dan tot onderstaande tabel. Maastricht gaat van 88 naar 98 punten, Utrecht van 84 naar 90 en Middelburg van 74 naar 78. Door die laatste wijziging kunnen we nu alle University Colleges topopleiding noemen. De minimumeis daarvoor is een totaalscore van 76 punten.