Top 5 opleidingen die de meeste zekerheid bieden

Keuzegids universiteiten 2021

26 november 2020 – De coronamaatregelen hebben vele gevolgen voor aankomende studenten. Het
afstandsonderwijs kan het studiesucces vertragen en de banenmarkt staat nu onder hoogspanning.
Genoeg factoren om een studiekiezer onzeker te maken. Keuzegids geeft daarom een top 5 van de
opleidingen die volgens de meest recente studiesuccescijfers en arbeidsmarktgegevens de meeste
zekerheid bieden. De resultaten zijn gebaseerd op analyses uit de nieuwe Keuzegids universiteiten,
die vandaag verschijnt.

Maatregelen voor verhogen van studiesucces en studiesnelheid
Afgelopen jaren zijn er allerlei maatregelen doorgevoerd om studiesucces en studiesnelheid in het
hoger onderwijs te verhogen. Het bindend studieadvies is daar een van. Ook is er de regeling voor
het halen van de bachelor in vier jaar en het halen van de master in twee jaar. Tevens werd de harde
knip ingevoerd, waardoor een student pas met een master kan beginnen als de universitaire
bacheloropleiding is afgerond. Daar komt bij dat het door het sociaal leenstelsel niet meer
aantrekkelijk is activiteiten naast de studie te doen, omdat het daardoor wellicht langer duurt
voordat het diploma wordt behaald. Nu er door corona bijna geen fysiek onderwijs is en vrijwel alle
lessen online plaatsvinden, wordt de hoge druk op studiesucces en studiesnelheid nog verder
versterkt. Zo gaf de Landelijke Studentenvakbond laatst in Het Parool aan dat het afstandsonderwijs
bij studenten voor veel concentratie- en motivatieproblemen zorgt.

Houvast
Door de combinatie van online-onderwijs en een onzekere arbeidsmarkt, maatregelen als het bsa en
het sociaal leenstelsel zullen aankomende studenten dit keer wellicht geneigd zijn meer waarde te
hechten aan de mate van zekerheid die een studie biedt. Door corona is niet te voorspellen hoe de
arbeidsmarkt er volgend jaar of de jaren daarna uit zal zien. Ook is er nog weinig bekend over de
daadwerkelijke impact van thuis studeren op het studiesucces. De meeste houvast is daarom te
vinden in de laatst bekende cijfers. In onderstaande tabellen is te zien welke vijf opleidingen het
beste scoren op zekerheid. De score op zekerheid is gebaseerd op een combinatie van drie factoren:
binnen vier jaar afstuderen, binnen anderhalf jaar een baan vinden en het krijgen van een vast
contract. Daaronder staan de opleidingen waarbij de kansen hierop het minst zijn.

Top 5 opleidingen die de meeste zekerheid bieden
#  Opleiding  Score/5
1  Tandheelkunde* 4,30
2  International business 4,08
3  Bedrijfskunde 3,75
4  Econometrie / informatiekunde** 3,69
5  Scheikunde & scheikundige technologie 3,64
 * Bij tandheelkunde volgt nog wel een driejarige master
 ** een gedeelde vierde plek van econometrie én informatiekunde
Top 5 opleidingen die de minste zekerheid bieden
#  Opleiding  Score/5
1  Kunstgeschiedenis 1,81
2  Archeologie 1,89
3  Internationaal & Europees recht 1,90
4  Filosofie 2,06
5  Politicologie 2,11

Keuzegids universiteiten 2021
De nieuwe Keuzegids universiteiten verschijnt op donderdag 26 november. Daarin staan nieuwe
studiesuccescijfers, nieuwe gegevens over de arbeidsmarkt en een overzicht van alle universitaire
bachelors die in studiejaar 2021/2022 worden aangeboden. Bovendien is er dit jaar meer aandacht
voor de inhoudelijke verschillen tussen de opleidingen.