De informatie die vanuit het hoger onderwijs beschikbaar is voor aanstaande studenten, moet eerlijker en transparanter worden. Op dit moment wordt die informatievoorziening nog te veel beïnvloed door marketingbelangen van universiteiten en hogescholen.

Dat staat in het “Dossier over eerlijke studiekeuze-informatie” (pdf) dat vandaag is gepubliceerd door twee onafhankelijke uitgevers van studievoorlichtingsmateriaal, de Keuzegids en DeDecaan.net. Het dossier kwam tot stand na gesprekken met kamerleden, collega-uitgevers en studentenorganisatie ISO. Directe aanleiding was de publiciteit die begin februari ontstond over onjuiste arbeidsmarktinformatie in de landelijke ‘studiebijsluiter’ van ingewijden. Over dit onderwerp zijn kamervragen gesteld; een deel ervan is juist vandaag door minister Bussemaker beantwoord. Op 23 maart komt dit onderwerp naar verwachting terug in een kamerdebat.

De kwestie met de arbeidsmarktinformatie riep de vraag op of er sprake was van een incident. Of werd de publieke informatievoorziening over opleidingen in het hoger onderwijs toch vaker beïnvloed door de marketingbelangen van deze onderwijssector? In bijgaand dossier worden deze vragen uitgediept aan de hand van vijf concrete voorbeelden. De schrijvers concluderen dat de objectiviteit van de informatie onder druk staat. Ze doen ook voorstellen om betere voorwaarden te scheppen voor goede onafhankelijke voorlichting.

Lees het dossier (pdf)