Rectificatie ranking 'De beste hogescholen' Keuzegids hbo 2022

Na het ter perse gaan van de Keuzegids hbo 2022 bleek dat één van de opleidingen van Zuyd Hogeschool niet is meegenomen in onze berekeningen. Hierdoor is deze instelling ten onrechte in de ranking van middelgrote hogescholen terechtgekomen, in plaats van in de ranking van grote hogescholen.

Instellingen die tot de grote hogescholen behoren, bieden opleidingen aan in minimaal 9 van de 10 studierichtingen uit de Keuzegids. Zuyd Hogeschool leek aanvankelijk opleidingen aan te bieden in 8 studierichtingen. De gedeelde opleiding ‘de nieuwste pabo’ van Zuyd Hogeschool en Fontys Hogescholen stond per abuis niet als opleiding van Zuyd aangemerkt in onze databestanden (wij gebruiken hiervoor de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123 als bron). Door deze correctie komt Zuyd nu in 9 van de 10 studierichtingen voor, waardoor de instelling voldoet aan onze definitie van grote hogeschool. De instellingsscore van 64 punten blijft na herberekeningen gelijk, maar de nieuwe indeling zorgt er wel voor dat Zuyd Hogeschool terechtkomt in de ranking van grote hogescholen, waar de instelling op de derde plek eindigt.

De wijziging is verwerkt in de online Keuzegids hbo 2022. Tevens is de wijziging opgenomen in het erratum voor de papieren gids.

Meer nieuws

 • 12 Jan 2023
  Mbo

  Inzage studenttevredenheid niet verplicht voor mbo’s

  Keuzegids mbo 2023 zonder studentenoordelen 12 januari 2023 – In de vandaag verschenen Keuzegids mbo 2023 ontbreken de studentenoordelen. Een aantal grote ROC’s heeft ervoor gekozen niet meer mee te werken aan…

 • 23 Nov 2022
  Universiteiten

  UU en WUR opnieuw bovenaan ranglijsten Keuzegids

  24 november 2022 – In de nieuwe Keuzegids universiteiten houdt Universiteit Utrecht de eerste plek vast in de ranking brede universiteiten, gevolgd door de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Leiden.…

 • 14 Oct 2022
  Hbo

  Rectificatie persbericht Keuzegids hbo 2023

  Rectificatie persbericht Keuzegids hbo 2023 Na de publicatie van het persbericht bij de Keuzegids hbo is gebleken dat de gisteren gepubliceerde cijfers abusievelijk geen rekening houden met de zij-instromers van 2021. Hierdoor…

Naar nieuws