Inzage studenttevredenheid niet verplicht voor mbo's

Keuzegids mbo 2023 zonder studentenoordelen

12 januari 2023 – In de vandaag verschenen Keuzegids mbo 2023 ontbreken de studentenoordelen. Een aantal grote ROC’s heeft ervoor gekozen niet meer mee te werken aan de JOB-monitor, de tweejaarlijkse enquête over de kwaliteit van het mbo-onderwijs. Tot dit jaar maakte Keuzegids gebruik van de studentenoordelen van de JOB-monitor. JOB heeft ervoor gekozen deze niet langer te delen met Keuzegids. Vanaf 2023 vervallen deze dan ook bij de kwalitatieve vergelijking van mbo-opleidingen in Nederland. In de nieuwe editie van de gids heeft Keuzegids haar standpunt over dit besluit naar voren gebracht.

De JOB-monitor meet elke twee jaar wat studenten vinden van hun mbo-opleiding en -instelling. In een uitgebreide enquête met vragen over onder meer onderwijs, lesmateriaal en omgeving van hun opleiding geven honderdduizenden studenten hun mening over het onderwijs. De Keuzegids mbo gebruikt deze data vervolgens om, samen de prestatiecijfers, mbo’s af te zetten tegen het landelijk gemiddelde. Op die manier kunnen aankomende studenten op een objectieve manier zien op welke onderdelen de opleiding van hun keuze gemiddeld, bovengemiddeld of ondergemiddeld scoort. Juist die vergelijking is belangrijk: een ‘8’ op een onderdeel zegt immers weinig als niet bekend is hoe andere opleidingen hierop scoren.

Dit jaar heeft JOB MBO echter besloten de gegevens niet langer aan de Keuzegids te verstrekken, omdat enkele ROC’s niet achter het idee van vergelijking staan en daarom niet meer mee werken aan de JOB-monitor. Dat betekent dat de studentenoordelen, één van de belangrijkste graadmeters van de kwaliteit van een opleiding, niet meegenomen kunnen worden in de kwalitatieve vergelijking van alle mbo-opleidingen in Nederland. Hierdoor hebben studiekiezers een handvat minder bij het maken van de juiste keuze.

Studentenoordelen
Het feit dat mbo-instellingen zelf kunnen beslissen of zij wel of niet meedoen aan de JOB-monitor, is eigenlijk al bijzonder te noemen. Voor hbo’s en universiteiten is deelname aan de jaarlijkse NSE, Nationale Studenten Enquête, namelijk verplicht. De overheid acht het voor de kwaliteit van ons onderwijs noodzakelijk dat er inzage in studenttevredenheid wordt gegeven. Zij zijn immers de beste beoordelaars van de kwaliteit van een opleiding, omdat zij deze nú volgen. Een klein beetje gezonde concurrentie tussen scholen komt de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede. In dat licht is het vreemd dat die inzage niet verplicht is voor mbo’s, waar immers de meeste studenten onderwijs volgen. Wij vinden dan ook dat mbo’s aan dezelfde standaard gehouden moeten worden. Dit sluit aan bij de huidige aandacht voor de emancipatie van het mbo, onder meer van minister Dijkgraaf.” reageert Julia van Steennis, redacteur van Keuzegids, op het besluit van de ROC’s.

Kansengelijkheid
De medewerking aan de JOB-monitor en transparantie over de enquêteresultaten is niet alleen belangrijk voor inzage in de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook voor de kansengelijkheid van Nederlandse jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren met een minder kansrijke achtergrond vaak minder toegang hebben tot goede, onafhankelijke informatie over vervolgopleidingen. Van Steennis: “Het studiekeuzemoment is een van de momenten in de schoolloopbaan waarop kansenongelijkheid het meest tot uiting komt. Des te belangrijker is het om informatie over de kwaliteit van de scholen en hun opleidingen wél voor alle jongeren beschikbaar te maken, zodat zij een gefundeerde beslissing kunnen nemen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het hbo en wo, maar juist ook voor het mbo. Daarom is de data uit Keuzegids onderdeel van de twee meest gebruikte LOB-methodes in Nederland, Lyceo LOB en Qompas, en dus kosteloos toegankelijk voor honderdduizenden leerlingen. Het oordeel van mbo-studenten over hun opleiding hoort hier natuurlijk bij.”

Keuzegids overweegt momenteel om zelf een enquête uit te zetten onder mbo-studenten.

 

Keuzegids
De Keuzegids mbo 2023 verschijnt op 12 januari. De gids bevat beschrijvingen van alle mbo-opleidingen in Nederland. Tevens worden per studiegebied de studiesuccescijfers en arbeidsmarktgegevens weergegeven. Bovendien biedt de gids toegang tot de online locatiecheck, een overzicht van alle opleidingen per instelling en vestiging.

Noot voor de redactie
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Keuzegids via 071 52 31 341 of info@keuzegids.nl.

Meer nieuws

 • 21 Mar 2024
  Masters

  Excellente beoordeling masters vooral binnen economie & bedrijf

  21 maart 2024 – Excellente masters zijn voornamelijk te vinden in het vakgebied economie & bedrijf. Dat blijkt uit de Keuzegids masters 2024. In totaal zijn maar liefst 17 opleidingen door studenten…

 • 01 Feb 2024
  Mbo

  Vooral voortijdig schoolverlaters in ICT, verkoop mobiliteitsbranche en vervoer

  1 februari 2024 – De mbo-opleidingen met de hoogste aantallen voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn opleidingen in ICT, verkoop mobiliteitsbranche en vervoer. Dit blijkt uit cijfers van de nieuwe Keuzegids mbo. De meest…

 • 30 Nov 2023
  Universiteiten

  Internationalisering in het wo neemt verder toe

  30 november 2023 – In het studiejaar 2024-2025 zal bijna de helft van de universitaire bachelors Engelstalig zijn. Daarnaast nemen internationale studenten inmiddels een derde van de beschikbare plekken in bij fixusopleidingen.…

Naar nieuws