• 01 april 2021
 • · Arbeidsmarkt

Masterstudent heeft weinig oog voor startsalaris

Keuzegids masters 2021

1 april 2021 – De huidige economische crisis geeft studiekiezers reden een goed startsalaris
zwaarder mee te laten wegen in de studiekeuze. Instellingen doen hun best om studenten zo goed
mogelijk onderwijs te bieden en ze voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Uit analyses van de nieuwe
Keuzegids masters blijkt dat de masters die door studenten het meest worden aangeraden, niet per
se de opleidingen zijn waarmee je het hoogste salaris kunt verwachten.

Salariëring is een hot topic
De huidige economische crisis maakt salariëring een hot topic. De coronacrisis heeft blootgelegd
dat er een verschil is tussen de materiële en immateriële waardering van mensen met een cruciaal
beroep. Het is dan ook niet vreemd dat meerdere politieke partijen de noodzaak zagen een hoger
salaris voor sectoren als de zorg en het onderwijs in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Ook
voor studiekiezers is het een reden om meer dan voorheen te kijken naar wat ze aan salaris kunnen
verwachten. Keuzegids geeft daarom een overzicht van de masters waarna volgens de meest
recente cijfers de hoogste startsalarissen kunnen worden verdiend, met in de top 5 de volgende
studiedomeinen.

Verschillen in aangeraden masters
In onderstaande tabel is te zien welke tien studiedomeinen het meest worden aangeraden. Over het
algemeen scoren de masterprogramma’s in Nederland goed op dit vlak, want uit 0 tot 5 punten is het
gemiddelde 4,14. Opvallend is wel dat de studiedomeinen met de hoogste startsalarissen niet het
meest worden aangeraden. Alleen onderwijsvernieuwing en -management, en fiscaal en notarieel
recht worden meer dan gemiddeld aangeraden. De rest van de studiedomeinen uit de top 5 zien we
niet terug in de top 10 meest aangeraden studies. Sterker nog: in de helft van de studiedomeinen
waarbinnen studenten een master het meest aanraden, ligt het gemiddelde startsalaris beneden het
landelijk gemiddelde startsalaris (€ 2.987). Zo verdienen afgestudeerden van een master in landbouw
en voeding flink minder dan gemiddeld, maar raden zij hun studie vaker dan gemiddeld aan.

Goede voorlichting
Bij het beantwoorden van de vraag of je de studie zou aanraden, spelen uiteraard meer factoren mee
dan het verwachte startsalaris. Een aangeraden studie kan bijvoorbeeld uitdagend onderwijs en een
goede praktijkgerichtheid bieden, maar tegelijkertijd weinig perspectief op een goed salaris geven.
Uit de top tien is af te leiden dat studenten de hoogte van het startsalaris niet de belangrijkste factor
vinden om een studie aan te bevelen. Door de economische crisis lijkt het dan ook van groter belang
studiekiezers goed voor te lichten over de te verwachten salariëring.

Meer nieuws

 • 24 Nov 2021
  Geen categorie

  Rectificatie ranking ‘De beste hogescholen’ Keuzegids hbo 2022

  Na het ter perse gaan van de Keuzegids hbo 2022 bleek dat één van de opleidingen van Zuyd Hogeschool niet is meegenomen in onze berekeningen. Hierdoor is deze instelling ten onrechte in…

 • 11 Nov 2021
  Universiteiten

  Maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op studiekeuze

  11 november 2021 – In collegejaar 2020-2021 heeft de instroom van nieuwe universitaire studenten een record bereikt. De bachelor rechtsgeleerdheid startte afgelopen jaar als grootste studie met bijna 1.000 eerstejaars meer dan…

 • 07 Oct 2021
  Arbeidsmarkt

  Arbeidsmarktpositie journalist verslechterd tijdens coronacrisis

  Keuzegids hbo 2022 7 oktober 2021 – Pas afgestudeerde journalisten betraden in 2020 de arbeidsmarkt met een lager startsalaris dan in voorgaande jaren, is gebleken uit analyses van Keuzegids. Ook gingen zij…

Naar nieuws