Legenda bij de selectie-eisen

Hier lees je wat de termen in het selectieblok van de mastervergelijker betekenen. Alle informatie over selectie is van toepassing op studenten met een bachelor behaald aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. 

Toelating direct

Geldt als je drempelloos wordt toegelaten met een bachelor die voldoende aansluit op de master. Voor een wo-master is in principe altijd een wo-bachelor nodig, tenzij anders vermeld.

  • Aansluitende bachelor: je wordt direct toegelaten met een bachelor bij dezelfde universiteit, of bij een specifiek genoemde andere universiteit.
  • Passende bachelor: je wordt direct toegelaten met een bachelor die inhoudelijk voldoende aansluit op de master (kan van dezelfde, of van een andere universiteit zijn). Bij hbo-masters omvat passende bachelor ook relevante werkervaring. Het aantal jaren werkervaring dat wordt gevraagd verschilt per opleiding.
  • Passend werk: je wordt direct toegelaten als je werk/werkervaring hebt, die aansluit bij de inhoud van de opleiding.
  • Passende master: je wordt direct toegelaten met een master die inhoudelijk voldoende aansluit op de (‘advanced’ of ‘professional’) master.

Toelating indirect

Geldt bij selectie of loting, als vooropleiding wordt gechecked door een commissie, of als een premaster voorwaarde is voor toelating.

  • Via check: zie uitleg ‘toelating via check’
  • Selectie: zie selectie-eisen
  • NF selectie: er is plek voor een beperkt aantal studenten die worden geselecteerd o.b.v. geschiktheid. Zie selectie-eisen
  • NF gewogen loting: er is plek voor een beperkt aantal studenten. Je wordt (vaak o.b.v. cijfergemiddelde) ingedeeld in een lotingsklasse. In de hoogste klasse maak je de meeste kans.
  • NF loting: er is plek voor een beperkt aantal studenten. Iedereen maakt evenveel kans om te worden ingeloot.
  • Pre-master: pre-master is voor hbo- én wo-studenten, tenzij anders vermeld. Een premaster geeft bij selectiestudies geen directe toegang, tenzij anders vermeld.

Toelating via check

Geldt als een commissie beoordeelt in hoeverre de vooropleiding / ervaring voldoende aansluit. Hierna word je alsnog drempelloos toegelaten. Meestal wordt er gekeken naar vooropleiding, soms ook naar kwaliteiten, vaardigheden of naar werkervaring.

Specifieke selectie-eisen

Geldt voor selectieve studies. Bijvoorbeeld: cijfer-eis, assessment of interview. Motivatie, cv, kwaliteiten e.d. worden als ‘standaard’ beschouwd en daarom niet specifiek genoemd. Bij selectie wordt ook altijd gechecked of de vooropleiding voldoende aansluit. Als er behalve standaard-eisen geen andere selectiecriteria worden genoemd, wordt ‘alleen standaard eisen’ vermeld. Als de selectiecriteria helemaal niet worden toegelicht, wordt dit als ‘onbekend’ aangemerkt.

Taaleisen

Bij ‘Ja’ geldt een taaleis voor studenten met een bachelor aan een Nederlandse universiteit, in de vorm van een taaltoets zoals IELTS of TOEFL. Vrijstellingen vaak mogelijk (bijv. voor Engelstalige bachelors). Als er niets is ingevuld kan het zijn dat je als hbo’er nog wel moet kunnen aantonen dat je Engels op vwo-niveau beheerst.