Vandaag, op 15 november, is de Keuzegids Universiteiten 2017 verschenen. De onafhankelijke vergelijkingsgids die alle wo-bacheloropleidingen beschrijft en beoordeelt. Met dit jaar extra actuele informatie over selectiestudies en kansen op de arbeidsmarkt.

Er is een kleine groep universitaire bacheloropleidingen die al vijf jaar uitblinkt in onderwijskwaliteit. Het zijn er op de kop af twintig. Opvallend genoeg kennen de meeste van deze toppers geen selectie aan de poort.

Dat constateert de redactie van de Keuzegids Universiteiten 2017 vandaag bij de publicatie van deze onafhankelijke vergelijkingsgids. Van ruim vierhonderd beoordeelde opleidingen krijgen er dit jaar 58 het kwaliteitszegel ‘topopleiding’. Dit aantal is vergelijkbaar met vorige jaren. De samenstelling van de kopgroep wisselt uiteraard. Maar nu de Keuzegids voor het vijfde jaar zijn keurmerk uitdeelt, blijkt toch dat 20 opleidingen er al die tijd bij hebben gezeten.
Maar liefst elf van die twintig stabiele toppers zijn te vinden bij Wageningen Universiteit. De RUG in Groningen heeft er drie in huis en Universiteit Twente twee. Onderaan dit persbericht staat de complete lijst.

Ranglijsten

De Keuzegids wijst niet alleen toppers aan, maar vergelijkt en beoordeelt alle bacheloropleidingen in het wo. Dat gebeurt op basis van studiesucces, aantal contacturen, oordelen van experts en vooral de oordelen van studenten over verschillende aspecten van het onderwijs.

Per vakgebied bevat de gids een overzicht van alle bacheloropleidingen, met daarin ook de kwaliteitsoordelen. Daarnaast worden voorin de gids samenvattende oordelen per instelling gegeven. In die ranglijst vallen deze dingen op:

  • De best beoordeelde instelling is opnieuw Wageningen Universiteit
  •  Bij de brede klassieke universiteiten moet Nijmegen dit jaar de eerste plek met Groningen delen
  • De universiteit waarvan de scores het sterkst dalen, is de Erasmus Universiteit Rotterdam

Bij laatstgenoemde universiteit lijken de onderwijsvernieuwingen van de laatste jaren vooralsnog nadelig uit te werken.

Tweedeling alfa’s en bèta’s

In deze gids wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de decentrale selectie bij studies met een numerus fixus, en aan de baankansen en salarissen van afgestudeerden. Dat laatste gebeurt bij elk vakartikel, met prognoses van het Maastrichtse instituut ROA en actuele gegevens uit de Nationale Alumni Enquête die de redactie zelf aan nadere analyses heeft onderworpen.

Daaruit bleek aan de ene kant dat de salarissen van afgestudeerden hoger zijn dan tot nu toe door de voorlichtingssite Studiekeuze123 vermeld werd. Maar tegelijk blijkt uit de analyses ook dat er een vrij scherpe tweedeling is tussen studies met veel en met weinig succes op de arbeidsmarkt. Grofweg loopt die scheidslijn tussen alfa- en bètastudies. De ene groep verdient na afstuderen rond de 2000 euro bruto en de andere groep bijna duizend euro meer.
Het artikel over de baankansen is als pdf bij dit persbericht gevoegd. Een meer uitgebreide toelichting op de bewerking van de gegevens, en op de elders gepubliceerde foutieve salarisgegevens is te vinden op www.keuzegids.org/baankansen

De Keuzegids Universiteiten 2017 is vanaf dinsdagochtend 15 november beschikbaar. De gids is geschreven voor aanstaande studenten en wordt ook veel gebruikt door scholen, adviesbureaus en door de beoordeelde opleidingen zelf. De gids is in boekvorm voor 27 euro te bestellen in de boekhandel of in de webwinkel www.keuzegids.nl. Daarnaast is hij ook tegen betaling online toegankelijk voor scholen.

Voor de feiten per studie moet je de Keuzegids zelf raadplegen. Meer uitleg over hóé we de gegevens over hbo en wo vergelijkbaar hebben gemaakt, vind je op www.keuzegids.org/baankansen

De gids bestellen

De gids is bestelbaar in onze webwinkel