Keuzegids over NSE-problemen: zonde voor het hbo

De hogescholen trekken zich terug uit de Nationale Studenten Enquête van dit jaar. Doodzonde, vindt de Keuzegids, want hierdoor krijgen studiekiezers minder actuele informatie over hbo-opleidingen. Universiteiten en studentenorganisaties menen dat de problemen nog te herstellen zijn, dus waarom de hogescholen niet?

De Nationale Studenten Enquête is van de stichting Studiekeuze123, die overheidssubsidie krijgt om de vragenlijst onder alle studenten in hbo en wo te verspreiden. De enquête vraagt studenten naar hun oordeel over het onderwijsprogramma, de docenten, de faciliteiten en nog veel meer. De NSE biedt een schat aan informatie.

De Keuzegids – die deze enquête dus niet beheert – maakt elk jaar analyses van de NSE-uitkomsten om studiekiezers te informeren over de sterke en zwakke kanten van opleidingen. Hiervoor gebruiken we ook informatie over studiesucces (hoeveel eerstejaars haken voortijdig af, hoeveel studenten behalen hun diploma?) en deskundigenoordelen uit de accreditatie.

Dit jaar waren er technische problemen met de NSE. Wij krijgen daar veel vragen over, alleen al omdat sommige mensen denken dat wij die enquête maken (dat is niet zo). We willen graag een paar dingen onderstrepen:

– Het is heel vervelend dat die technische problemen er waren, mede door de nieuwe privacywetgeving en de kinderziektes die daarmee samenhangen.

– Als data niet goed zijn, willen wij ze niet gebruiken. Wij zijn onafhankelijk en betrouwbaar, we willen geen verkeerde informatie verspreiden.

– Universiteiten en studentenorganisaties zien kennelijk nog genoeg mogelijkheden om de informatie uit de NSE 2019 te redden. Ook Studiekeuze123 wil de fouten graag herstellen. Dat juichen we toe, want het zou zonde zijn als de stem van tienduizenden studenten verloren gaat.

– Wij begrijpen niet waarom de hogescholen daar geen poging toe willen doen. De toelichting op de website van de Vereniging Hogescholen biedt daarvoor niet genoeg informatie.

– Let wel, het probleem is niet de NSE zelf, maar de technische uitvoering in 2019. – We hopen dat de hogescholen op hun schreden terugkeren.

– Wij zullen nooit klakkeloos een vergaarbak aan cijfertjes in onze gidsen leeggooien. We kijken naar de betrouwbaarheid en hanteren vaak strengere normen dan anderen. Dat zal niet anders zijn nu de data van dit jaar ter discussie staan. Wij maken, zo goed als we kunnen, onze eigen afweging. Daarbij is de leidraad: wat zouden wij aan jongeren willen vertellen die een studiekeuze moet maken? Waar zouden wij zelf op vertrouwen?

Meer nieuws

 • 11 Mar 2019
  Geen categorie

  Minister over te snelle studiekeuze in mbo

 • 11 Mar 2019
  Geen categorie

  M/v-verschil in studiesucces niet eerder zo groot in hbo

  Van de vrouwelijke hbo-studenten behaalt 58 procent binnen vijf jaar het diploma. Van de mannen in het hbo slaagt maar 40 procent daarin. In geen enkele hbo-sector doen ze het in dit…

 • 11 Mar 2019
  Selectie

  Tweede Kamer wil meer zicht op selectie

  Er moeten duidelijke regels komen voor de selectieprocedure van masterstudies met een numerus fixus. Regeringspartijen en oppositie willen de “wildgroei” aan toetsen en testjes terugdringen. De Tweede Kamer sprak gisteren over toegankelijkheid…

Naar nieuws