Deze pagina is vooral bedoeld voor professionals. Er is enige kennis van statistiek nodig.

Op veel plaatsen in de Keuzegids Mbo zijn de 'studentenoordelen' van verschillende opleidingen en leerwegen binnen één vakgebied samengenomen. In de meeste gevallen vormen studenten van de Beroepsopleidende Leerweg (BOL, vooral leren op school) en studerend op niveau 3 of 4 de meerderheid. Maar ook de oordelen van de andere leerweg (BBL) en andere opleidingsniveaus (1 en 2) tellen mee.

De uitdaging was om de tevredenheid van deze groepen studenten zo eerlijk mogelijk te vergelijken. Want de vier groepen studenten verschillen wat van elkaar in gemiddelde tevredenheid. De oordelen van BBL-studenten zijn bijvoorbeeld positiever dan de oordelen van BOL-studenten over hun stage. Toch wilden we deze oordelen kunnen bundelen, omdat er anders te vaak sprake was van te kleine steekproeven. Voor die bundeling is een bekende standaardisatiemethode gebruikt.

Die standaardisatie verliep als volgt. De oordelen van de verschillende categorieën studenten werden gestandaardiseerd op basis van het gemiddelde en de stapgrootte (=standaarddeviatie) van hun eigen categorie.
Daarna is per opleiding en per thema het gemiddelde van alle ‘gestandaardiseerde’ scores genomen. Dit is vervolgens afgerond op hele punten: 1 tot 5 en heel zelden 0 of 6. Daarbij wordt een 0 gepresenteerd als  '- – -' en een 6 als '+++'.

De formule voor standaardisatie is: y = (x – m)/s +3

Waarbij dit de betekenis is van de symbolen:

y = het gestandaardiseerde oordeel

x = het gemeten oordeel

m = het landelijke gemiddelde oordeel voor deze categorie en dit thema

s = de stapgrootte, gebaseerd op de standaarddeviatie

 

Voorbeeld: bundeling oordelen docenten

STEL: landelijk geldt voor BOL34: m = 3,673  en s = 0,231. Voor BBL34 geldt: m = 3,854 en s = 0,200.

We nemen een opleiding met 20 studenten BOL34 en 20 studenten BBL34. De eerste groep geeft als gemiddeld oordeel 3,45. De tweede groep scoort gemiddeld 3,64

Het gemiddelde ordeel van de BBL-ers is positiever, maar dit geldt landelijk. De standaardisatie pakt zo uit:

Voor de BOL-studenten:  (3,45 – 3,673)/0,231 + 3 = 2,035

Voor de BBL-studenten:   (3,64- 3,854)/0,200 +3 = 1,93

In gestandaardiseerde vorm liggen beide gemiddelde oordelen dus dicht bij elkaar. Het gebundelde gemiddelde is 1,982. Dat is afgerond een 2. In onze tabellen wordt dit afgebeeld als één minteken ( – ).

Op deze manier wordt voorkomen dat een opleiding in onze gids onbedoeld voordeel heeft van veel BBL-studenten. Er wordt zo eerlijk mogelijk vergeleken met alle andere opleidingen die een vergelijkbare gemengde populatie hebben.

De frekwentieverdeling van de oordelen is op deze manier ook voor elke categorie studenten hetzelfde:

–     45% van de oordelen komt in de middencategorie ('o')

–     twee keer ongeveer 22% van de oordelen worden vertaald in een enkele plus of min

–     twee keer ongeveer 5% va de oordelen resulteren in een dubbele plus of min

 

Benchmarking

De statistici achter de Keuzegids Mbo verzorgen volgens vergelijkbare methodiek ook gedetailleerde benchmarkrapportages voor mbo-instelllingen. Heeft u interesse, informeer dan eens naar de mogelijkheden. Stuur dan een korte mail naar info@keuzegids.nl met in de titel "maatwerk mbo"