Aanstaande studenten in het hbo moeten niet alleen hogere kosten maken tijdens hun studie, ze krijgen ook steeds meer te maken met selectiedrempels. Ook wie eenmaal ‘binnen’ is, moet zich niet rijk rekenen. Want de groep studenten die een hbo-opleiding binnen vijf jaar weet af te ronden, is al gezakt tot onder de vijftig procent.

Met die waarschuwingen begint de nieuwe Keuzegids Hbo 2016. Volgens de samenstellers van deze consumentengids voor aanstaande studenten is het belangrijker dan ooit dat jongeren zich terdege voorbereiden op hun studiekeuze. Ook als ze al weten welk vak ze het meest interessant vinden, zijn ze nog niet klaar. Inmiddels kent een kwart van de hbo-studies een vorm van selectie aan de poort. Daarnaast zijn er bij veel studierichtingen grote kwaliteitsverschillen tussen de scholen die deze studies verzorgen, onder andere in studiesucces. Deze kwaliteitsverschillen brengt de Keuzegids systematisch in kaart.

Lees hier het volledige persbericht (pdf).

Naar toelichting over gebruikte gegevens