Benchmarking van opleidingen

Per opleiding een analyse van de onderwijskwaliteit

Elk jaar xbeoordelen honderdduizenden studenten via de Nationale Studenten Enquête de kwaliteit van hun opleiding. Dat levert betrouwbare en vergelijkbare gegevens op over vrijwel alle bacheloropleidingen en masters. Wij doorgronden deze gegevens en kunnen zo per opleiding een gedetailleerd benchmarkrapport maken. Hierin staan de sterktes en zwaktes van de opleiding, hoe deze zich in de tijd ontwikkelen, en een vergelijking met soortgelijke opleidingen. Veel instellingen en opleidingen worstelen zelf maandenlang met de interpretatie van de NSE-resultaten. Want:

  • Welke van de 100+ beoordelingsaspecten zijn het meest relevant voor evaluatie van opleidingen?
  • Wat is het relevante (!) landelijk gemiddelde om mee te vergelijken?
  • Hoe is een historische trendanalyse te maken, rekening houden met wijzigingen in opzet en vragenlijst van de NSE?
  • Wanneer zijn gemeten verschillen of veranderingen van betekenis, en wanneer niet?

Wij hebben ons gespecialiseerd in deze vragen en na uitvoerige analyse hebben wij een selectie van 9 hbo-thema’s en 10 wo-thema’s gemaakt, die elk ongeveer 35 enquêtevragen omvatten. Hiermee benoemen wij de essentie van onderwijskwaliteit, en is er een bijna perfecte aansluiting op enquêteresultaten van voorgaande jaren mogelijk.

Prijs op aanvraag.

Informeer vrijblijvend

  • Benchmarking: welke opleidingen?

  • Eventuele vraag / opmerking