Tweede Kamer wil meer zicht op selectie

Er moeten duidelijke regels komen voor de selectieprocedure van masterstudies met een numerus fixus. Regeringspartijen en oppositie willen de “wildgroei” aan toetsen en testjes terugdringen.

De Tweede Kamer sprak gisteren over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs. D66 en CDA maken zich vooral zorgen over het toenemende aantal masters met een numerus fixus dat studenten aan de poort selecteert. Zij vinden dat opleidingen hun selectiecriteria voortaan wetenschappelijk moeten kunnen onderbouwen en dat er een maximum komt aan het aantal selectie-eisen.

Toetsjes
De SP kwam met een vergelijkbare motie, maar beperkte zich daarin niet alleen tot de masters: ook bij de bacheloropleidingen is er sprake van “zelfgemaakte toetsjes”, sneerde Kamerlid Frank Futselaar. Maar minister Van Engelshoven zag daar niets in: ze had al eerder aangekondigd dat ze de selectiemethodes bij bacheloropleidingen grondig onder de loep zal nemen. De motie van haar partijgenoot Van Meenen en CDA’er Van der Molen om dit bij de masters te onderzoeken, zag ze wél zitten.

Zelfselectie
Ook een voorstel over een andere vorm van selectie, namelijk zelfselectie, kon op haar goedkeuring rekenen. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul pleitte in een motie voor een onderzoek naar de nu onzichtbare jongeren die wel de talenten hebben om te studeren, maar het toch niet doen. Komt het door een gebrek aan zelfvertrouwen, een examentrauma of kennen ze gewoon de mogelijkheden niet? Van Engelshoven wil hier aandacht aan besteden in haar strategische agenda, die ze eind van het jaar presenteert.

Een motie van haar partijgenoot Paul van Meenen (D66) ontraadde ze. Die wil dat er een speciale commissie in het leven wordt geroepen die de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de kansengelijkheid bewaakt. Volgens Van Engelshoven volstaat het toezicht van de Onderwijsinspectie.

Miljonairstaks
De PvdA kwam met een onorthodox voorstel. Samen met PvdA-fractievoorzitter Asscher diende Kirsten van den Hul een motie in die de regering oproept om een “progressievere vermogensbelasting in te voeren, waarbij miljonairs meer gaan bijdragen en die opbrengsten te investeren in kwaliteit en kansengelijkheid in het gehele onderwijs.” Enkele dagen daarvoor had D66-fractievoorzitter Rob Jetten al een dergelijke miljonairstaks bepleit, maar hij wilde daarmee niet het onderwijs verbeteren, maar de kleine spaarders ontzien. De PvdA- motie kon woensdag niet op de goedkeuring van D66-minister Van Engelshoven rekenen. “U snapt zelf wel waarom.” De Kamer stemt komende dinsdag over de voorstellen.

© Hoger Onderwijs Persbureau

 • Selectieposter Hbo & Wo 2019

  Direct leverbaar

  19,95 9,95 (incl. btw)

  Meer informatie

Meer nieuws

 • 05 Nov 2019
  Hbo

  Gestreste student haalt gewoon diploma

  Barometer van studiestress Elk jaar vullen bijna 300.000 studenten de Nationale Studenten Enquête (NSE) in met oordelen over hun opleiding: wat vinden zij van hun docenten, de inhoud van de opleiding, de…

 • 30 Oct 2019
  Hbo

  Studiesucces lerarenopleidingen VO laag

  De cijfers zijn duidelijk: het is niet genoeg om studenten naar de lerarenopleiding te krijgen, ze moeten de studie ook nog succesvol afronden. Hoewel de instroom van de lerarenopleidingen de afgelopen drie…

 • 23 Sep 2019
  Hbo

  Nieuw! De Keuzegids hbo verschijnt op 30 oktober

  Wie door de gids bladert, valt het direct op: de Keuzegids is in het nieuw gestoken. Er is een kersvers logo en door de frisse vormgeving is het nog makkelijker om informatie…

Naar nieuws