• 16 oktober 2017
  • · Handicap en studie

Studenten met functiebeperking: het kan beter

Het hbo en wo telt steeds meer studenten met een functiebeperking. Officieel zijn er voor deze studenten allerlei aangepaste regelingen en begeleiding mogelijk. Studenten die daar gebruik van kunnen maken, zijn er ook behoorlijk tevreden over. Maar in heel veel gevallen schiet de voorlichting aan studenten én docenten tekort. En dan gaat er nodeloos veel tijd en energie verloren.

Lees hier het officiële persbericht (pdf)

En download hier het hele rapport (pdf)

In de nieuwe Keuzegids Universiteiten die half november verschijnt, wordt ook een aandacht besteed aan dit onderwerp.