Methodiek Keuzegids Masters 2019

Toelichting bronnen voor de ranglijsten per kolom

Welke opleidingen?

In deze gids zijn alle wo-bacheloropleidingen opgenomen die aan drie voorwaarden voldoen:

  • Ze waren op 5 februari 2019 opgenomen in het landelijke register croho (zie www.duo.nl)
  • Ze hadden op die datum een geldige NVAO-accreditatie die doorliep tot tenminste medio 2019
  • Ze worden daadwerkelijk per september 2019 aangeboden

Voertaal

Voor de voertaal doen wij eigen onderzoek op de websites van opleidingen. De gegevens uit landelijke bronnen (croho-register, studiekeuzedatabase) blijken namelijk niet volledig en correct.

  • en als de opleiding vanaf het begin Engelstalig is (deels Engelse literatuur telt niet als Engels)
  • nl als de opleiding hoofdzakelijk Nederlandstalig is
  • nl/en als er keus is tussen een Nederlands- en een Engelstalige stroom.

Percentage internationale studenten

Deze cijfers komen van DUO ‘1 cijfer H.O.’, bewerking Nuffic/CHOI. Wanneer het om minder dan 5 internationale studenten gaat (0-4 studenten) is alléén bij opleidingen met N>100 een percentage <5% weergegeven, en alléén bij opleidingen met N>400 een percentage <1% weergegeven. Bij kleinere opleidingen is ‘nb’ weergegeven. ‘nb’ omvat ook opleiden waarvan geen gegevens bekend zijn.

Thema’s

Voor de thema’s doen wij eigen onderzoek op de websites van opleidingen.

Instroom

De gegevens komen uit het landelijke 1CHO-bestand (‘1 cijfer H.O.’). Wij haalden deze cijfers dit jaar uit de landelijke studiekeuzedatabase van Studiekeuze123. Bij opleidingen waar instroomcijfers ontbraken (Open Universiteit, Nyenrode, of door databasefouten) zijn ze geraamd op grond van populatiecijfers uit de Nationale Studentenenquête.

Studentenoordelen

Deze gegevens zijn ontleend aan de Nationale Studenten Enquête (NSE) , georganiseerd door Studiekeuze123. In het algemeen betreft het alleen de enquête van 2018, maar bij kleine opleidingen zijn soms oordelen van twee of zelfs drie jaar gebundeld om tot een statistisch betrouwbaar resultaat te komen.

De gidsredactie publiceert de studentenoordelen in compacte vorm. Uit honderd oordeelsvragen van de NSE zijn er 39 geselecteerd en ingedeeld in 8 hoofdthema’s.
Op de pagina over berekening en normen wordt de nieuwe thema-indeling in detail toegelicht:

NB: In onze tabellen in de Keuzegids staan niet de oordelen zelf, maar geven we met + en – tekens aan of de studenten op een onderdeel positiever of negatiever oordelen dan het landelijke wo-gemiddelde.

Expertoordelen

Deze gegevens zijn ontleend aan de accreditatiebesluiten van de NVAO, de nationale keuringsinstantie voor het hoger onderwijs. (www.nvao.net). Het betreft de stand per eind februari 2019.

Bij ‘oude’ en ‘uitgebreide’ accreditatiebesluiten zijn die facetoordelen geselecteerd die iets zeggen over het niveau van de opleiding. Bij opleidingen met een nieuwe ‘beperkte’ toets zijn alle vier de oordelen benut. Voor details, zie het document over aanpak expertoordelen op deze site.

De Studiekeuzedatabase

Een veel door ons gebruikte bron is de studiekeuzedatabase, die wordt samengesteld in opdracht van Studiekeuze123.nl. Voor meer informatie, ga naar www.studiekeuze123.nl, of naar www.studiekeuzeinformatie.nl.

Zie verder:

berekening en normen