Methodiek Keuzegids Hbo 2019: baankans en salaris

Bij elk vakartikel in de Keuzegids vind je cijfers over de baankansen na je studie. Ze komen uit de grote enquête onder pas afgestudeerden, de HBO-Monitor. Wij wilden die gegevens zo verwerken je een eerlijke vergelijking tussen de studies krijgt – en tussen hbo en wo. Dat gaat niet vanzelf, maar met steun van het onderzoeksinstituut ROA van de Universiteit Maastricht is dat toch gelukt. Hier een uitleg over de hoofdpunten.

=> Zie ook de aparte pagina over berekenings- en definitieverschillen met o.a. Studiekeuze123

Hoeveel hebben er een baan?
Dit lijkt simpel, maar het CBS telt sinds kort iedereen mee die 1 uur per week werkt. Wij kiezen voor de oude drempel van 12 uur per week. Dat vinden we beter, en het is ook een manier om onterechte verschillen tussen hbo en wo weg te nemen..

Wat is het bruto maandinkomen?
Dit wil je echt eerlijk vergelijken. Toch werden in rapportages over salarissen van hbo’ers en wo’ers tot nu toe flink verschillende berekeningen gehanteerd. Wij hebben dat gelijkgetrokken:
a. “Afgestudeerd” is hbo-bachelor.
b. 12 uur per week betaald werk moet je hebben om mee te tellen (zie boven)
c. Werkelijk verdiend inkomen. Dus bij parttime geen omrekening naar fulltime bedragen.
d. Inclusief neveninkomsten. Dus niet alleen arbeidscontract, maar ook freelance en overwerk enz.
e. Landelijke cijfers per vakgebied. Dus geen uitsplitsing van cijfers tussen sterk verwante masters, op basis van kleine steekproefaantallen. Dat geeft louter schijnprecisie.
f. Gemiddelde, zonder extremen. We schrappen zeldzame ‘uitbijters’. Omdat ze onwaarschijnlijk zijn, en de statistiek van één vakgebied scheef kunnen trekken.

Baan ‘op niveau’
Aan afgestudeerden wordt gevraagd welk opleidingsniveau er vereist was voor hun huidige baan. Als dit tenminste het eigen opleidingsniveau was, telt iemand mee voor het vermelde percentage “op niveau”.

Goed voorbereid op baan?
Aan het eind van beide enquêtes komt de vraag: “Vormde je opleiding een goede basis voor je start op de arbeidsmarkt?”. De Keuzegids vermeldt per vakgebied het percentage afgestudeerden dat hier “goed” of “zeer goed” zegt.

Maar hoe zit het in 2022?
Alle hiervoor vermelde cijfers komen zoals gezegd van pas afgestudeerden. Maar wie zegt er dat de situatie nog precies hetzelfde als jij afstudeert – over vier of vijf jaar?
Om die vraag te beantwoorden, vermelden we ook de prognoses voor baankansen per vakgebied die het ROA elke twee jaar na uitgebreid marktonderzoek opstelt. Dit ‘lange-termijnweerbericht’ leggen we in elke Keuzegids uit in een apart artikel over baankansen. De laatste prognoses dateren van december 2017.