Keuzegids mbo 2021

Mbo-student tevreden over stagebegeleiding vanuit school

14 januari 2021 – Afgelopen jaar was er een tekort van ruim 20.000 stageplekken voor mbo-studenten, waardoor een
op de vijf mbo’ers studievertraging dreigt op te lopen. Dat blijkt uit een enquête van Jongeren Organisatie
Beroepsonderwijs, afgenomen onder meer dan 200.000 mbo-studenten. Meer dan ooit zijn studenten daarom gebaat bij
goede begeleiding bij de stagevoorbereiding en het stage lopen. Keuzegids heeft daarom gekeken hoe studenten hun
school op dat gebied beoordelen. Het goede nieuws: studenten zijn tevreden over de stagebegeleiding vanuit school.
Met name particuliere en specialistische scholen scoren goed op dit vlak. Dat blijkt uit analyses van de nieuwe
Keuzegids mbo, die vandaag verschijnt.

Oorzaak en oplossingen
Het ontstaan van het tekort is vooral te wijten aan de coronamaatregelen: bedrijven die tijdelijk moesten sluiten, geen tijd hadden
voor het begeleiden van stagiairs of geen geld konden vrijmaken voor een stagevergoeding. Er zijn uiteraard wel verschillen per
sector. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven meldde dat er vooral stagetekorten zijn in marktsegmenten als de
zorg, gastvrijheid en luchtvaart. Mbo-scholen riepen het bedrijfsleven op samen een oplossing te vinden. Er zijn al verschillende
alternatieven georganiseerd, zoals het inzetten van studenten verpleegkunde bij het vaccineren tegen het coronavirus. Ook zoeken
scholen mogelijkheden om stageplekken te laten delen of gebruiken zij stage-simulatoren, zodat studenten toch ervaring opdoen.

Hulp bij stage lopen
Mbo-scholen zijn niet verplicht een stage voor studenten te regelen, maar wel om ze erbij te helpen. Keuzegids heeft daarom
gekeken hoe studenten hun scholen beoordelen als het gaat om stagevoorbereiding en -begeleiding. De laatste data zijn uit 2020 en
geven dan ook een goede indruk van de tevredenheid van de studenten. Om een eerlijke vergelijking te maken, is alleen gekeken
naar scholen die beoordeeld zijn door minimaal 150 respondenten. Aangezien niet elke school evenveel opleidingen aanbiedt, tonen
we het gewogen gemiddelde.

Resultaten
Het gemiddelde resultaat van alle scholen is 3,05 uit een score van 1 tot 5 punten. De scholen die onder het gemiddelde scoren,
zitten daar overigens niet ver vanaf. Het laagste resultaat is namelijk 2,85 punten. Studenten zijn dus tevreden over de hulp die ze
van hun school krijgen bij het lopen van hun stage. Vooral op particuliere en specialistische scholen wordt de begeleiding
goed gewaardeerd. Opvallend is dat onderaan de lijst met name groene scholen staan, met opleidingen in voeding, natuur en milieu.

Meer nieuws

 • 24 Nov 2021
  Geen categorie

  Rectificatie ranking ‘De beste hogescholen’ Keuzegids hbo 2022

  Na het ter perse gaan van de Keuzegids hbo 2022 bleek dat één van de opleidingen van Zuyd Hogeschool niet is meegenomen in onze berekeningen. Hierdoor is deze instelling ten onrechte in…

 • 11 Nov 2021
  Universiteiten

  Maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op studiekeuze

  11 november 2021 – In collegejaar 2020-2021 heeft de instroom van nieuwe universitaire studenten een record bereikt. De bachelor rechtsgeleerdheid startte afgelopen jaar als grootste studie met bijna 1.000 eerstejaars meer dan…

 • 07 Oct 2021
  Arbeidsmarkt

  Arbeidsmarktpositie journalist verslechterd tijdens coronacrisis

  Keuzegids hbo 2022 7 oktober 2021 – Pas afgestudeerde journalisten betraden in 2020 de arbeidsmarkt met een lager startsalaris dan in voorgaande jaren, is gebleken uit analyses van Keuzegids. Ook gingen zij…

Naar nieuws