In de ranglijst van mbo-instellingen is ook een score opgenomen die de bevindingen van de onderwijsinspectie samenvat. Hij is gebaseerd op drie elementen. Hier wordt dit kort uitgelegd.

Op de website van de onderwijsinspectie wordt per mbo-school de volgende informatie getoond:

Wij hebben ons gebaseerd op de informatie per 25 november 2017. Daarbij zijn uit het bovenstaande drie  indicatoren afgeleid (let op: de normen en criteria zijn weer iets bijgesteld vgl met vorig jaar!)

Het “percentage met tekortkomingen” betreft het aandeel van de onderzochte opleidingen.

Per indicator kunnen 1 tot 4 (en bij de laatste zelfs 5) punten verdiend worden. Als we het totaal optellen, kan een school tussen de 4,5 en 13 punten verdienen. Dit puntenaantal wordt met zeven vermenigvuldigd om een vergelijkbare score ‘van 0 tot 100’ te krijgen als de (gewogen gemiddelde) opleidingsscores:

H

Het inspectie-oordeel telt voor 20% mee in de gecombineerde ‘instellingsscore’ per mbo-school. Voor de precieze berekening, zie de algemene methodiekpagina over deze gids.