• 05 november 2018
  • · Universiteiten

Groeipijn bij UvA en EUR

Universiteiten worden steeds groter. In Groningen en Wageningen blijft de onderwijskwaliteit gegarandeerd, maar bij de EUR en de UvA zijn er veel kwaliteitsproblemen, vooral bij de massale opleidingen economie en bedrijfskunde. Dit blijkt uit de Keuzegids Universiteiten 2019, die vandaag is verschenen. –> download persbericht

De UvA en de EUR zijn het afgelopen jaar uitgedijd naar meer dan 7000 eerstejaars. Sommige grote opleidingen in Rotterdam zijn met een kwart gegroeid, zoals bedrijfskunde en rechtsgeleerdheid. Economie en bedrijfskunde tellen bij de UvA en de EUR ruim 800 eerstejaars.

Die massaliteit komt de onderwijskwaliteit niet ten goede. Bij rechten in Rotterdam schieten vooral faciliteiten zoals onderwijsruimtes tekort. Economie bij de UvA is te weinig praktijkgericht en bij bedrijfskunde moet de toetsing echt beter.
Dat is nu te lezen in de Keuzegids Universiteiten 2019 (www.keuzegids.nl), in Nederland dé onafhankelijke en gezaghebbende vergelijkingsgids voor een kritische studiekeuze in het wo. De kwaliteitsvergelijkingen van de Keuzegids zijn gebaseerd op studiesuccescijfers, studentenoordelen en de keuring van de NVAO.

Groot en goed
Groningen is dit jaar ook gegroeid, maar weet de kwaliteit over het algemeen wél vast te houden. De planning en organisatie verloopt daar soepel en er vallen weinig eerstejaars uit. Nijmegen scoort nog net een tikje beter en is de beste van de klassieke brede universiteiten. Dit komt voornamelijk door de sterke faciliteiten.

Wageningen is nog altijd de onbetwiste winnaar. Ook deze universiteit is de afgelopen jaren flink wat groter geworden. Toch voelen de studenten zich nog lang geen nummertje. Ze zijn positief over de inhoud van het programma en hun docenten.

De opmerkelijkste stijger is de VU. Jarenlang had deze uni last van ‘hoofdstedelijke kwalen’ en stond samen met de UvA onderaan de Keuzegidsranglijst. Dit jaar is de VU flink gestegen in de ranglijst van de zes klassieke universiteiten. Vooral de faculteit economie is sterk verbeterd, econometrie is een echte topper.

De Keuzegids telt dit jaar 71 topopleidingen. Vakgebieden met veel excellente opleidingen zijn natuur- en sterrenkunde en de university colleges. Bij rechtsgeleerdheid en sociologie zijn er juist vaak klachten.

Andere hoogtepunten uit de gids

  • Religiewetenschappers zijn na afstuderen het vaakst werkloos (15%). De baankansen van bèta’s (kunstmatige intelligentie, econometrie) zijn het best. Maar ook met een talenknobbel kom je sinds kort weer goed aan het werk. Meestal voor de klas.
  • Cultureel antropologen verdienen na afstuderen het minste. Tandartsen verdienen sinds jaar en dag het hoogste startsalaris.
  • Nieuw in de gids: van elk studie vind je dit jaar het percentage internationals. Zo vind je bij European Law School in Nijmegen minder dan 5% internationals en bij dezelfde bachelor in Maastricht 82%.
  • In Maastricht is het Engels van de docenten het meest fluent, bij de TU’s spreken de docenten nog wel eens stone coal English. Dit jaar zijn de Eindhovense studenten daarover het meest kritisch.